Szukaj ogłoszeńSzukanie zaawansowaneStary Młyn Noclegi i Restauracja


Męczenników Oświęcimskich 20Kategoria: hostele
44-240 ŻoryLiczba miejsc: 40
(woj. śląskie)Cena: 140zł - 240zł


www: www.starymlyn.net.plOdległość od centrum: 0,25km
tel. +48 508 350 385
tel. +48 (32) 435 11 17

Dzwoniąc powołaj się na
superturystyka.net

Ka­me­ral­ny, wy­god­ny i w sa­mym cen­trum Żor - tak moż­na okre­ślić obiekt ho­te­lo­wy Sta­ry Młyn. Po­za dwu­na­sto­ma, w peł­ni wy­po­sa­żo­ny­mi po­ko­ja­mi w ho­te­lu znaj­du­je się kli­ma­tycz­na re­stau­ra­cja oraz licz­ne obiek­ty usłu­go­we. Na­sza sa­la re­stau­ra­cyj­na jest do­sko­na­łym miej­scem na or­ga­ni­za­cję nie tyl­ko wszel­kich im­prez oko­licz­no­ścio­wych, ale rów­nież spo­tkań bi­zne­so­wych, kon­fe­ren­cji, po­ka­zów oraz szko­leń. Roz­sąd­ne ce­ny oraz cen­tral­na lo­ka­li­za­cja spra­wia­ją, że Sta­ry Młyn to ide­al­ne miej­sce na noc­leg w Żo­rach.Udogodnienia
łazienkatelewizorparking strzeżony
wyżywieniepłatność kartązwierzęta
internet

Lokalizacja na mapie

Wyślij zapytanie rezerwacyjne

Imię i nazwisko


Dane dotyczące pobytu


Data przyjazdu

Data wyjazdu

Ilość osób


Dane kontaktowe


Adres e-mail

Telefon


Treść